1. Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

2. Informacje firmowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

BEWA Spółka z o. o. Spółka Komandytowa
Wiechlice – ul. Przemysłowa 16
67-300 Szprotawa
NIP: 924-190-54-92
REGON: 362053830
tel. + 48 68 376 77 33
bewa@bewa.com.pl

3. Cel zbierania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analiza internetowa strony www, analiza odwiedzin oraz wysyłka formularza kontaktowego i zapytania ofertowego.

4. Narzędzia analityczne

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmię BEWA Spółka z o. o. Spółka Komandytowa, Wiechlice – ul. Przemysłowa 16,67-300 Szprotawa, w celu marketingowym. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych jest Google Analytics. Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics.

5. Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

6. Prawa internauty

• Mam prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
• Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.